Over NOA

De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) is een belangenorganisatie voor de aseksuele gemeenschap in Nederland. Deze organisatie is 9 november 2019 opgericht met het doel bekendheid te geven aan aseksualiteit, vooroordelen weg te nemen, aanspreekpunt te zijn voor de aseksuele gemeenschap, en te werken aan destigmatisering en zichtbaarheid van aseksualiteit. Daarnaast streeft de NOA inclusiviteit binnen de LHBTIA+-gemeenschap na.

Doelstellingen

Ten grondslag aan deze missie liggen de volgende doelstellingen en activiteiten:

 • Bekendheid genereren buiten de eigen gemeenschap. Hiervoor willen wij voorlichting en workshops aan scholen en relevante maatschappelijke organisaties geven.
 • Vooroordelen wegnemen door informatie over aseksualiteit te verspreiden, bijvoorbeeld middels interviews in de media.
 • Inclusie en ruimte creëren voor aseksualiteit. Dit proberen we bijvoorbeeld te bereiken door aseksualiteit mee te laten nemen in onderzoeken.
 • Aanspreekpunt zijn voor de aseksuele gemeenschap, bijvoorbeeld door het faciliteren van meet-ups en het beantwoorden van vragen.
 • Zichtbaarheid creëren tijdens evenementen zoals Pride, door mee te doen als aseksuele groep en bijvoorbeeld flyers uit te delen.
 • Destigmatisering van aseksualiteit binnen het medische veld, bijvoorbeeld door voorlichtingen over aseksualiteit aan te bieden bij relevante opleidingen.
 • Het nastreven van inclusie binnen de LHBTIA+-gemeenschap. Dit doen wij onder andere door op allerlei manieren samen te werken met andere LHBTIA+-organisaties.

Internationaal

Hoewel de NOA voornamelijk actief is binnen Nederland, onderhoudt zij ook contacten met de internationale aseksuele gemeenschap en denkt zij mee over internationale zaken die relevant zijn voor de gemeenschap in Nederland. Tevens is de organisatie mede-oprichter en organisator van de Internationale Dag van Aseksualiteit.

Stichting NOA

De NOA is sinds 2023 geregistreerd als stichting.
KvK-nummer: 89387
RSIN: 864965485

Bestuur:

 • Amber Witsenburg, Voorzitter
 • Peter Berkemeijer, Secretaris
 • Nicolien Boekhoudt, Penningmeester
 • Anja Stoop, Algemeen Bestuurslid