Termenlijst

Dit is een lijst met veel voorkomende termen die betrekking hebben op aseksualiteit. Meer uitleg en terminologie is te vinden op deze website (Nederlandstalig) en in dit album op Facebook (Engelstalig).

A-spec: een term die wordt gebruikt wanneer er over het aseksuele en het aromantische spectrum wordt gesproken. Meestal omvat deze term ook het agender-spectrum.

Ace: een vaak gebruikte afkorting voor aseksualiteit of aseksueel.

Ace-/aro-flux: een fluctuerende oriëntatie die altijd binnen het aseksuele/aromantische spectrum blijft, of een oriëntatie die fluctueert tussen het ervaren van veel aantrekking, een beetje aantrekking en geen aantrekking.[1]

Ace-/arofobisch: de stereotypering, stigmatisatie en discriminatie van aseksuele/aromantische mensen.

Ace-/aro-spec: een vaak gebruikte afkorting voor het aseksuele/aromantische spectrum.

Ace-/arospike: een oriëntatie waarbij iemand over het algemeen geen seksuele/romantische aantrekking ervaart, maar af en toe voor korte tijd sterke seksuele/romantische gevoelens heeft.

Afobisch: de stereotypering, stigmatisatie en discriminatie van aromantische én aseksuele mensen.

Agender: het niet hebben van een gender, genderneutraal zijn of het voor zichzelf afwijzen van het concept van gender.[2]

Akoi- of lithseksueel/-romantisch: het niet beantwoord willen hebben van de seksuele/romantische aantrekking. De seksuele/romantische aantrekking kan verdwijnen zodra deze wordt beantwoord.

Allo- of zed-seksueel: een vaak gebruikte term om iemand te beschrijven die niet-aseksueel is.

Amatonormativiteit (amatonormativity): de aanname dat iedereen het verlangen heeft naar het idee achter ‘huisje, boompje en beestje’; waar er een traditionele norm is voor een romantische en monogame relatie, die wordt gezien als de belangrijkste soort relatie en waarbij je samenwoont, trouwt en (biologische) kinderen hebt.[3]

Aro: een vaak gebruikte afkorting voor aromantiek of aromantisch.

Aro-ace: een vaak gebruikte afkorting voor iemand die zich identificeert als aromantisch én aseksueel.

Aromantiek: het ervaren van geen of weinig romantische aantrekking naar andere personen.

Aromantisch spectrum: een parapluterm voor meerdere identiteiten die in het grijze gebied vallen tussen volledig aromantisch en volledig niet-aromantisch.[4]

Aseksualiteit: het ervaren van geen of weinig seksuele aantrekking naar andere personen.

Aseksueel spectrum: een parapluterm voor meerdere identiteiten die in het grijze gebied vallen tussen volledig aseksueel en volledig niet-aseksueel.

AVEN: (1) Asexual Visibility and Education Network. (2) De grootste online aseksuele gemeenschap, evenals het grootste archief over aseksualiteit. AVEN is opgericht in 2001.[5]

Celibaat: de bewuste keuze om geen seks te hebben of ernaar op zoek te gaan. Dit staat los van seksuele identiteit.

Demiseksueel/-romantisch: iemand die pas seksuele/romantische aantrekking ervaart als diegene een sterke emotionele band met iemand heeft.

Esthetische aantrekking: iemands uiterlijk bewonderen. Bijv. iemand knap, aantrekkelijk of mooi vinden.

Frayseksueel/-romantisch: iemand die in eerste instantie seksuele/romantische aantrekking voelt, maar deze verdwijnt als er een emotionele band ontstaat.[6]

Georiënteerd aro-ace: iemand die aromantisch en aseksueel is, maar toch een vorm van aantrekking ervaart die significant genoeg is om te benoemen. Deze mensen kunnen zich bijvoorbeeld identificeren als bi aro-ace, of homogeoriënteerd aro-ace.[7]

Grijs-romantisch of grijs-aromantisch: (1) zowel een parapluterm voor verschillende identiteiten op het aromantische spectrum als een eigen identiteit. (2) personen die heel sporadisch, in mindere mate of onder specifieke omstandigheden romantische aantrekking ervaren, of niet weten waar ze zich op het spectrum bevinden.

Grijs-seksueel of grijs-aseksueel: (1) zowel een parapluterm voor verschillende identiteiten op het aseksuele spectrum als een eigen identiteit. (2) personen die heel sporadisch, in mindere mate of onder specifieke omstandigheden seksuele aantrekking ervaren, of niet weten waar ze op het spectrum zich bevinden.

Libido: een ander woord voor sex drive of verlangen naar seks. Een innerlijke gevoel van opwinding bij seks of seksuele handelingen. Dit gevoel hoeft niet naar iemand gericht te zijn en staat los van seksuele identiteit.

Platonische aantrekking: verlangen naar een vriendschap of platonische relatie met een specifiek iemand.

Queerplatonische relatie (QPR): een (vaste) relatie die niet past binnen de conventionele normen van een romantische noch een platonische relatie.[8]

Quoi- of WTF-seksueel/-romantisch: iemand die seksuele/romantische aantrekking niet van andere soorten aantrekking kan onderscheiden, of niet precies weet wat het inhoudt, en zich daarom niet kan identificeren als aseksueel/aromantisch of niet-aseksueel/niet-aromantisch.

Romantische aantrekking: verlangen naar een romantische relatie of naar het daten met een specifiek iemand.

Seksuele aantrekking: verlangen naar seks met een specifiek iemand.

Seks-afkerig (sex averse): een afkeer hebben van seks en zelf geen seks willen.

Seks-afwijzend (sex repulsed): een afwijzend gevoel hebben tegenover het idee van seks en tegen het hebben van seks. Vaak geldt dit dan ook voor seksuele afbeeldingen en porno, en soms zelfs voor bijv. seksueel getinte grapjes.

Seks-gezind (sex-favourable): het lekker vinden seks, of het idee ervan. Aseksuele mensen die seks-gezind zijn gaan soms zelfs op zoek gaan naar seksuele partners.

Seks-onverschillig (sex indifferent): neutraal staan tegenover seks of het hebben van seks. Sommige aseksuele mensen zouden er misschien in bepaalde situaties voor kiezen om seks te hebben. Bijvoorbeeld voor hun partner of om hun libido te bevredigen.

Sensuele aantrekking: Verlangen naar fysiek contact (knuffelen, aanraking, kusjes, enz.) met een specifiek iemand.

Singlism: De stereotypering, stigmatisatie en discriminatie van mensen die single zijn.[9]

Split-attraction model (SAM): het idee dat seksuele en romantische aantrekking van elkaar kunnen afwijken of los van elkaar gezien kunnen worden.

Squish: een platonische variant van romantische verliefdheid. Dit is soortgelijk aan een ‘friend crush’.

Verplichte seksualiteit (compulsory sexuality; ook wel the sexual assumption): de aanname dat seksuele aantrekking een algemeen gevoel is en iedereen hetzelfde ervaart. Deze term wordt gebruikt om sociale normen en gebruiken te beschrijven waardoor niet-seksuele uitingen als inferieur gezien worden aan seksuele uitingen. Dit kan zo ver gaan dat het ontbreken van seksualiteit alleen verklaard kan worden door een stoornis, aandoening of bijwerking van een medicijn. [10] [11]


Bronnen

[1] Mardell, A; “The ABC’s of LGBT+”; Mango Media, 2016, ISBN13: 9781633534094, Blz. 169

[2] Mardell, A; “The ABC’s of LGBT+”; Mango Media, 2016, ISBN13: 9781633534094, Blz. 6

[3] https://elizabethbrake.com/amatonormativity/ (6-6-2020)

[4] https://twitter.com/TAAAP_org/status/1229591885196517382

[5] https://www.asexuality.org/ (7-6-2020)

[6] https://lgbta.wikia.org/wiki/Fraysexual (7-6-2020)

[7] https://asexuals.fandom.com/wiki/Oriented_AroAce#:~:text=An%20oriented%20aroace%20is%20an,in%20a%20nonromantic%2C%20nonsexual%20way (9-10-2022)

[8] www.aromanticism.org (6-6-2020)

[9] https://www.psychologytoday.com/us/blog/living-single/201809/singlism-how-serious-is-it-really (7-6-2020)

[10] Gupta, K; “Compulsory Sexuality: Evaluating an Emerging Concept.”; Signs: Journal of Women in Culture and Society, Volume 41, No. 1, 2015, Blz. 131-154

[11] https://markcarrigan.net/2012/08/26/the-sexual-assumption-in-action/ (6-6-2020)